Olvasáskutatás

- Péterfi Rita: Gyermekeink olvasás-szövegértési teljesítményéről. In: Már tudok olvasni? Tanulmányok az értő olvasásról. (Szerk.: Gombos Péter - KIss Gábor). Kaposvár. 2014.9-17.p.

 

- Péterfi Rita: Mit olvasnak gyermekeink? Kötelező és szabadon választott olvasmányok a 10–20 év közötti korosztályban, három vizsgálat összesített adatai alapján. Raabe Kiadó. Tanári Kincsesttár - Irodalom. 2012. szeptember. Z 7.3 / 1-20. p.

 

- Péterfi Rita: Az olvasásfejlesztés nemzetközi tapasztalatai. Olvasás Portál. 2012. márc.

http://olvasas.opkm.hu/Plugins/Interactive/Media/513/media/peterfirita_olvasas.pdf

Valamint: Könyv és Nevelés. 2012.1. 12-26.p.

 

- Péterfi Rita: Mi a helyzet a szabadon választottakkal? avagy A könyvtárba járó középiskolások és a könyvek. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 2012. 1. 37- 43.p.

 

- Péterfi Rita: „Befolyásos” emberek. A pedagógusok és a könyvek. Hatágú Síp Alapítvány. Bp. 2011.

 

- Péterfi Rita: PISA-vizsgálat és kompetenciamérés. A magyar diákok szövegértési teljesítményéről. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 2011. 5. 3-14.p.

http://ki.oszk.hu/3k/2011/12/pisa-vizsgalat-es-kompetenciameres-a-magyar-diakok-szovegertesi-teljesitmenye/

 

- Péterfi Rita: Kötelezők és szabadon választottak. Általános iskolások olvasmányai. In: 50 éves a felsőfokú tanítóképzés. Szerk.: Bencéné Dr. Fekete Andrea. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Kaposvár. 2010. 20-30. p.

 

- Péterfi Rita: Egy értelmiségi műhely az olvasás szolgálatában. A KMK-ban folyó olvasáskutatás története a kezdetektől az ezredfordulóig. Könyvtári Figyelő. 2010. 4. 769-790. p.

http://ki.oszk.hu/kf/2011/01/egy-ertelmisegi-muhely-az-olvasas-szolgalataban-a-kmk-ban-folyo-olvasaskutatas-tortenete/#more-1474

 

- Péterfi Rita: A Harry Potter-nemzedék és a könyvek. A fiatalok olvasási és könyvvásárlási szokásairól. Hatágú Síp Alapítvány. Bp. 2010.

 

- Péterfi Rita: Mikszáth vagy Meg Cabot? A 13-14 évesek könyvtári olvasmányai. In: Az olvasás védelmében (szerk.: Szávai Ilona). Pont Kiadó, 2010. 123-133.p.

 

- Péterfi Rita – Nagy Attila: Amit a kutatásokból tudni lehet. Adatok az olvasásról, a könyvtár-, a számítógép- és az internethasználatról. Koncepciók, programok, kampányok. Szerk.: Bartos Éva. Bp. OSZK.  2009. 79-114. p.

 

- Péterfi Rita: Nem lehet elég korán kezdeni? Strukturális változások a gyermek- és ifjúsági lapok piacán. In: Olvasni jó! Tanulmányok az olvasás fontosságáról.  Szerk.: Szávai Ilona. Bp. Pont Kiadó. 2009. 51-59.p.

 

- Péterfi Rita: Mit tudunk az iskolán túli világról? Amit a 10-12 évesek az iskolai kötelező olvasmányokon kívül a maguk kedvére olvasnak. Könyv és Nevelés. 2009. 2. http://www.tanszertar.hu/eken/2009_02/pr_0902.htm

Valamint: Korszerű könyvtár. 2009. augusztus. 1-11.p.

 

- Péterfi Rita: Az olvasás-szövegértésről két nemzetközi vizsgálat kapcsán. A PIRLS- és a PISA-vizsgálat magyar vonatkozásai.  Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 2008. 5.

http://www.ki.oszk.hu/3k/e107_plugins/content/content.php?content.150

 

- Péterfi Rita: A könyvtárhasználati szokások alakulása a számítógép- és az internethasználat tükrében. In: Értékek és normák interdiszciplináris megközelítésben. Szerk.: S.Nagy Katalin, Orbán Annamária. Budapest. Gondolat, 2007.

 

- Péterfi Rita: Számítógép-használat és felekezeti hovatartozás. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 2007/12.

http://www.ki.oszk.hu/3k/e107_plugins/content/content.php?content.99

 

- Péterfi Rita: Strukturális változások a gyermek- és ifjúsági lapok piacán. Fordulópont. 2006. 34. 61-69.p.

 

- Péterfi Rita: A könyvtárhasználati szokások alakulása a számítógép- és az internethasználat tükrében. Könyvtári Figyelő. 2006/4. 469-485.p. http://www.ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/2006/4/peterfi.html

 

- Nagy Attila – Péterfi Rita: Olvasás, könyvtár- és számítógép-használat. Gyorsjelentés a TÁRKI és az OSZK 2005-ös vizsgálatáról = Könyvtári Figyelő. 2006. 1. 31-45.p.

http://www.ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/2006/1/nagy.html

 

- Péterfi Rita: Intelligencia és/vagy műveltség. Olvasási szokások Magyarországon az ezredfordulón. Emlékkötet Szabó Sándor 70. születésnapjára. ELTE: BTK IKI Főiskolai Könyvtár – Informatikai Központ. Bp. 2005. 209-214.p.

 

- Péterfi Rita: Számítógép és internethasználat Magyarországon az ezredfordulón. Könyvtári Figyelő. 2003. 3. 548-555.p. http://ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/2003/3/peterfi2.html

 

- Péterfi Rita: Kárpátaljai pedagógusjelöltek olvasáskultúrája = Iskolakultúra 1997. 1. 37-48. p.

http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/index.htm

 

Olvasásfejlesztés

 

- Mi a szösz? - Kicsiknek a könyvtárról. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 2016/5. http://ki.oszk.hu/3k/2016/06/mi-a-szosz-%E2%80%93-kicsiknek-a-konyvtarrol/#more-8030

 

- Péterfi Rita: Szülői értekezlet az olvasásról. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 2015/4.

 

- Péterfi Rita: Ötletek az olvasás megszerettetéséért. In: Kié az olvasás? (szerk.: Gombos Péter). Bp., Magyar Olvasástársaság. 2014.

 

- Péterfi Rita: Az olvasásfejlesztés nemzetközi tapasztalatai Három kontinens olvasásfejlesztő programjaiból. Olvasás portál. Tanulmányok, szakmai anyagok.

http://olvasas.opkm.hu/Plugins/Interactive/Media/513/media/peterfirita_olvasas.pdf

 

- Péterfi Rita: Olvasásfejlesztés itthon és külföldön. Bevált módszerek, kipróbálásra érdemes ötletek. Könyv és Nevelés. 2008. 4. 38-46.p. valamint: Elektronikus Könyv és Nevelés. 2008. 4.

http://www.tanszertar.hu/eken/2008_04/pr_0804.htm

 

- Péterfi Rita: Olvasóközpontú olvasásfejlesztés. Könyvtári Figyelő. 2007/3. 24-36.p.

http://ki.oszk.hu/kf/2010/10/olvasokozpontu-olvasasfejlesztes/#more-451

 

Cigányság

- Péterfi Rita: Közös utak. A cigányság könyvtári ellátása Északkelet-Csehországban. Könyvtári Figyelő. 2009.1. 75-81.p. http://ki.oszk.hu/kf/2010/10/kozos-utak-a-ciganysag-konyvtari-ellatasa-eszakkelet-csehorszagban/#more-905

Die bibliothekarische Versorgungder Zigeuner in Ungarn. In der Praxis bewährte Methoden. In: Gemeinsame Wege. Öffentliche Bibliotheken und die von sozialer Ausgrenzung bedrohten Bevölkerungsgruppen. Praha. 2009. 57-62.p.

 

- Nagy Attila - Péterfi Rita (szerk.): Hídszerepek. Cigány integrációs kérdések. OSZK – Gondolat Kiadó. Bp. 2008.

http://mek.oszk.hu/07700/07789/

 

- Attila Nagy – Rita Péterfi: Cultural integration of gypsies and public libraries in Hungary. Librarianship in the Information Age. ELTE. Bp. 2005. 361-367.p.

 

- Nagy Attila – Péterfi Rita (írta és szerkesztette): A feladatra készülni kell. A cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár. OSZK – Gondolat Kiadó. Bp. 2004. http://mek.oszk.hu/04200/04209/

 

- Nagy Attila - Péterfi Rita: A cigányság kulturális integrációja és a könyvtár.  Könyvtári Figyelő. 2004/2. 307-341.p.

http://ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/2004/2/nagy_a.html

 

- Péterfi Rita - Szűcs Hajnalka: Cigánysor(s) a végeken. Az uszkai szabadkeresztyén cigányok életvezetése az ezredfordulón. (Szociográfia) Pannon Tükör. 1997/5. 53-55. p.

 

Könyvtárszociológia

-  Péterfi Rita: Egy felmérés tanulságai: avagy miként befolyásolják a férfiak könyvtárhasználati szokásai a munkaszervezést. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 2015. szeptember

 

- Péterfi Rita: Ápolatlan olvasók a könyvtárban. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 2013. április

 

- Péterfi Rita - Tóth Máté - Vidra Szabó Ferenc: Kisvárosi könyvtárak szerepvállalásai.  Könyvtári Figyelő. 2008. 1. 27-46.p. http://ki.oszk.hu/kf/2010/10/kisvarosi-konyvtarak-szerepvallalasai/#more-602

 

- Péterfi Rita - Vidra Szabó Ferenc: Information needs, information disadvantages and equal opportunities. Bulletin 2003. 13-15.p.

 

- Péterfi Rita - Vidra Szabó Ferenc: Információs szükségletek, információs hátrányok, esélyegyenlőség.  Mercurius 2003. 13-15.p.

 

- Péterfi Rita - Vidra Szabó Ferenc: Információs szükségletek, információs hátrányok, esélyegyenlőség. Könyvtári Figyelő. 2003/3.  527-548.p. http://www.ki.oszk.hu/kf/2003/3/peterfi1.html

 

- Péterfi Rita: Hatékonyságvizsgálat közművelődési könyvtárakban. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1997. június 23-33. p.

 

- Nagy Attila - Péterfi Rita: “Nemzeti könyvtár és/vagy nemzeti tanulószoba?” = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros.1997. május 7-17. p.http://www.ki.oszk.hu/3k/valcikkek/valcikkek9705/nagyatt.html

 

- Péterfi Rita: Referensz kérdések vizsgálata közművelődési könyvtárban történt adatfelvétel alapján. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1996. október 34-43. p.

 

- Péterfi Rita: Fészek nélkül (Esettanulmány) = Könyvtári Figyelő. 1995/1. 47-58.p. http://www.ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/1995/1/peterfi_h.html

 

Gyerekekről

- Péterfi Rita: Ötletek az olvasás megszerettetéséhez. Babainfo. 2008. február. 23.p.

 

- Péterfi Rita: Miként válasszunk gyermekeinknek olvasnivalót? A Gyerekirodalmi Adatbázisról. Babainfo. 2007. október. 20.p.

 

- Péterfi Krisztina - Péterfi Rita - Szilágyi Zsuzsa: Ugyanarról másképpen: öltözködési szokások. Babainfo. 2007. június. 16-17.p.

 

- Péterfi Krisztina - Péterfi Rita - Szilágyi Zsuzsa: Ugyanarról másképpen: a mi óvodánk. Babainfo. 2007. március. 18.p.

 

- Péterfi Rita: Értem vagy nem értem? Azaz ötletek a kisgyerekek szókincsfejlesztéséhez. Babainfo. 2007. január. 15.p. Valamint: 2006. október 16.p.

 

- Péterfi Rita: Karácsonyi várakozás. Babainfo. 2006. dec. 7.p.

 

- Péterfi Rita: Olvasni jó! Internetes oldal óvodásoknak és iskolásoknak  Babainfo. 2006. november. 12. p.

 

- Péterfi Rita: Iskolába megyünk. Babainfo. 2006. szept. 15.p.

 

- Péterfi Rita: Mit olvassanak nyáron a gyerekek? Babainfo. 2006. júl. 10.p.

 

- Péterfi Rita: A szülők lehetőségei az olvasás megszerettetésében  Babainfo. 2006. jún. 14.p.

 

- Péterfi Rita: A személyiség – és beszédfejlesztés egy lehetséges módja: a bábozás. Babainfo. 2006. ápr. 29.p.

 

- Péterfi Rita: Mindennapi tevékenységeink és a beszéd. Mire jók a mondókák? Babainfo. 2006. márc.

Valamint: Nagycsalád. 2006. október. 21.p.

 

- Péterfi Rita:  Sárkányok, gonosz mostohák, rémséges alakok, avagy a tündérmeséken kívül mesélhetünk-e mást is gyermekeinknek? Babainfo. 2006. jan. 4.p. / 2007. szept. 17.p.

 

- Péterfi Rita: Karácsonyi készülődés. Babainfo. 2005. dec. Valamint:  NOE Levelek 181-182. szám. 23.p.

 

- Péterfi Rita: Játékot, de milyet? Babainfo. 2005. nov. 4.p.

 

- Péterfi Rita: Hogyan lesz az irkafirkából írás? Babainfo. 2005. okt. 8.p.

 

- Péterfi Rita: Néhány gondolat a televízióról. Babainfo. 2005. jan. 8-9.p. valamint: 2005. aug. 4.p. / 2008. január. 9.p.

 

- Péterfi Rita: A beszédfejlődésről. Babainfo. 2004. nov. 7.p.

 

- Péterfi Rita: Fogápolás csecsemő- és kisgyermekkorban. Babainfo.

 

- Péterfi Rita: Könyvek és könyvtár – már a legkisebbeknek is

 

- Boldizsár Ildikó – Péterfi Rita: Óvodából iskolába. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp. 2004.

 

 

 

Interjúk

Nekem így teljes az életem! Interjú Fullajtár Andreával. Gluténmentesen. 2008. május. 9-11.p.

 

-  Ne féljünk a nőiesség megélésétől... A spirituális ébredés jelentése hétköznapi életünkben Interjú Spitzer Gyöngyivel, Soma Mamagésával. Babainfo. 2007. 5-8. 

 

„...büszke voltam a férjemre, hogy az ő kezében még jobban elvan a baba...” Interjú Novodomszky Évával. Babainfo. 2007. április. 9-11.p.

 

Recenziók

- Péterfi Rita: Kutatási jelentés a vallásosság és az ízlés összefüggéseirőll. Kamarás István: Vallásosság, habitus, ízlés c. könyvének recenziója. Könyvtári Figyelő. 2010. 2. 312-315.p.

http://ki.oszk.hu/kf/2010/10/kutatasi-jelentes-a-vallasossag-es-az-izles-osszefuggeseirol/#more-1355

 

- Péterfi Rita: A kommunikáció útjai. Ivaskó Lívia (szerk.) = Könyvtári Figyelő. 2005. 4. 887-891.p.

http://www.ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/2005/4/peterfi.html

 

- Péterfi Rita: Valóban ekkora a baj? - Nagy Attila Háttal a jövőnek? Középiskolások olvasás- és művelődésszociológiai vizsgálata. Iskolakultúra 2004/6. 238-240.p.

http://epa.oszk.hu/00000/00011/00083/pdf/krit2004_67.pdf

 

- Péterfi Rita: Az Iskola a határon olvasói fogadtatása és befogadása. Kamarás István Olvasó a határon című könyvének recenziója. Könyvtári Figyelő. 2003/2. 390-392.p.

http://www.ki.oszk.hu/kf/2003/2/kamaras.html

 

- Péterfi Rita: Művek - befogadás = Könyvtári Figyelő. 1996. IV. negyedév 677-678.p.

 

Egyéb írások

- Péterfi Rita: Egy hónap Németországban. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 2009.2. 33-39.p.

 

- Bartók Györgyi - Péterfi Rita: A Gyerekirodalmi Adatbázis bemutatása. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 2007/11. 27-29.p. http://www.ki.oszk.hu/3k/e107_plugins/content/content.php?content.95

 

- Péterfi Rita - Vidra Szabó Ferenc: Félelmek és szükségszerűségek. Egy könyvtári marketingvizsgálat tanulságai. Könyvtári Figyelő. 2004/3. 525-548.p. http://www.ki.oszk.hu/kf/2004/3/rezumek/rez_vidra_h.html

 

- Péterfi Rita: Digitális segítség olvasóknak és íróknak. Interjú Magos Györggyel és Hámory Zsófiával a Digitális Irodalmi Akadémiáról. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 2003. május 30-35.p.

 

- Péterfi Rita: A gyermek és ifjúsági irodalom Ausztriában = Könyvtári Levelező/lap. 1996/3. sz. 29-30. p.

 

- Péterfi Rita: Az információs brókeri tevékenység az MTI Sajtóadatbankjában = Könyvtári Figyelő. 1995/3. 442-447. p. http://www.ki.oszk.hu/kf/1995/3/peterfi_h.html

 

- Péterfi Rita: A gyerekek különleges emberek = Könyvtári Levelező/lap. 1994/12. 5-6. p.

 

- Kiss Barbara - Péterfi Rita: Olvasásra nevelés és pedagógusképzés. HUNRA konferencia 1992 = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1993/1. 3-7. p.

 

- Kiss Barbara - Péterfi Rita: Egy fedél alatt Tiszafüreden = Könyvtári Levelező/lap. 1991/11. sz. 15-16. p.

 

- Péterfi Rita: Peregrináció Hollandiában és Németországban TEMPUS-ösztöndíjjal = Könyvtári Levelező/lap. 1991/6-7. sz. 23-24. p.

 

- Péterfi Rita: A Magyar Olvasástársaság 6. konferenciája = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1995/2. 41-43. p.

 

Kötetek

 

 

- Péterfi Rita: „Befolyásos” emberek. A pedagógusok és a könyvek. Hatágú Síp Alapítvány. Bp. 2011.

 
 
 
 
 
 
 
 
- Péterfi Rita: A Harry Potter-nemzedék és a könyvek. A fiatalok olvasási és könyvvásárlási szokásairól. Hatágú Síp Alapítvány. Bp. 2010.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nagy Attila - Péterfi Rita (szerk.): Hídszerepek. Cigány integrációs kérdések. OSZK – Gondolat Kiadó. Bp. 2008. http://mek.oszk.hu/07700/07789/

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nagy Attila – Péterfi Rita (írta és szerkesztette): A feladatra készülni kell. A cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár. OSZK – Gondolat Kiadó. Bp. 2004. http://mek.oszk.hu/04200/04209/